Privacy Update

Na een Privacy Update voldoet uw website weer aan de nieuwe Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018.

AVG – Europese Privacywetgeving

Vanaf 25 mei is er een nieuwe Europese Privacywetgeving van kracht. Meer informatie rondom deze nieuwe privacywetgeving vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Om te zorgen dat een website voldoet aan de nieuwe privacywetgeving zijn de volgende 3 onderdelen belangrijk:

  • Website wordt via een veilige SSL verbinding met een geldig beveiligingscertificaat vanuit een https-domein aangeboden.
  • Er is een privacyverklaring beschikbaar met daarin een uitleg hoe er met persoonsgegevens en cookies wordt omgegaan.
  • Er is een cookiemelding actief waarmee de gebruiker toestemming kan geven voor het gebruik van cookies.

Voldoet u nog niet aan de nieuwe AVG?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op of vraag direct een offerte aan!

Website omzetten naar HTTPS

Met een geldig SSL-certificaat kan een veilige HTTPS verbinding worden opgezet.
lees meer

Van HTTP naar HTTPS

Al enige tijd is het bekend dat het aanbieden van een website via een veilige SSL-verbinding op een https-domein, positieve gevolgen heeft voor uw scores in Google. Vanaf 25 mei 2018 is het in veel gevallen zelfs verplicht geworden om een website via een veilige SSL-verbinding aan te bieden, om de privacy van de gebruikers te kunnen waarborgen.

Het is dus nu tijd om over te stappen van HTTP naar HTTPS. Hiervoor dient u een geldig SSL certificaat te installeren. Het SSL certificaat kunt u bij uw hosting partner aanvragen. Nadat het beveiligingscertificaat is geïnstalleerd en geactiveerd kan de website worden omgezet van HTTP naar HTTPS.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de pagina Website omzetten naar HTTPS.

Privacyverklaring

In een privacyverklaring dient te worden aangegeven hoe er met de privacy van een gebruiker wordt omgegaan.

Privacyverklaring genereren

Als midden- of kleinbedrijf levert u goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor hebt u persoonsgegevens nodig. Wat u met deze gegevens doet, vertelt u aan de klant in een privacyverklaring op uw website. Hiertoe bent u ook wettelijk verplicht.

Hoe graag ik u er ook mee zou willen helpen, ik ben geen advocaat. Ik kan u wel helpen om uw privacyverklaring online te krijgen. De inhoud van de privacyverklaring moet u zelf opstellen. Daar is vanuit de overheid een handig tool voor beschikbaar op VeiligInternetten.nl

Cookiemelding

Met een cookiemelding vraagt u toestemming voor het gebruik van cookies zoals beschreven in de privacyverklaring.

Cookiemelding

Bijna iedere website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met iedere paginaweergaven van een website wordt meegestuurd en door de browser op de computer bij de gebruiker wordt opgeslagen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het gebruik van een website, waardoor bijvoorbeeld een website verbeterd kan worden.

Met de ingang van de nieuwe Europese privacywetgeving is het verplicht om op een website toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Er moet toestemming gegeven worden, er moet een link aanwezig zijn naar uw online privacyverklaring en een mogelijkheid om het gebruik ook af te keuren.

Gebruikt uw website cookies?

Dan dienen deze ook te worden beschreven in uw privacyverklaring. U dient aan te geven welke cookies u allemaal gebruikt, waarvoor en hoe lang u ze bewaard. Met de cookies gerelateerd aan het gebruik van Google Analytics kan ik u helpen,