SEO verbeterplan

Middels een SEO check komt er inzage in de website verbeteringen en kan er een SEO verbeterplan worden opgesteld.

SEO verbeterplan opstellen

Haal meer rendement uit uw website door uw website “beter” te maken voor de zoekmachines. Afhankelijk van uw ambities en het aanwezige concurrentieveld, kan een juiste technische instelling en een logische URL structuur bepalend zijn. De opmaak en de content bepaald de uiteindelijke score van een pagina.

Verbeter periodiek!

Een veel gemaakte fout is dat men ineens alle verbeteringen doorvoert en daarna weer lange tijd niks verbeterd. Dit kan, maar Google en andere zoekmachines zien het als een positief iets als er met regelmaat verbeteringen/uitbreidingen zijn en daarom dienen bepaalde verbeteringen in stappen worden doorgevoerd.

Wilt u een SEO verbeterplan?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op of vraag direct een offerte aan!

SEO check

Middels een SEO check komt er meer inzage in de mogelijk SEO verbeteringen van een website.

SEO check uitvoeren

Bij het bepalen van een SEO strategie is het belangrijk dat er naar de website en de online prestaties wordt gekeken. Maar ook naar de organisatie zelf, de doelgroep, het assortiment, de producten en/of diensten, etc. Daarnaast is de website zelf een belangrijk onderdeel en middels een SEO check worden alle mogelijk verbeteringen gerelateerd aan de website inzichtelijk.

Een SEO check is net als het uiteindelijke SEO verbeterplan opgedeeld in technische verbeteringen, content verbeteringen en externe verbeteringen. Technische verbeteringen en content verbeteringen zijn gekoppeld aan uw eigen website. Externe verbeteringen betreft verbeteringen buiten uw website, zoals bijvoorbeeld linkbuilding op andere websites en op Social Media.

Technische Verbeteringen

Technische verbeteringen waardoor de website sneller en veiliger wordt.

Technische SEO verbeteringen

Der zijn verschillende technische verbeteringen mogelijk waardoor de prestaties in Google ook zullen toenemen. Zo dient een website via een veilig verbinding te worden aangeboden om foutmeldingen en minscores te voorkomen.

Maar ook op plugin niveau zijn er diverse technische SEO verbeteringen mogelijk. Door informatie omtrent de afmetingen van afbeeldingen automatisch mee te sturen. Door afbeeldingen automatisch te laten comprimeren tot een kleiner bestandsformaat. Door bepaalde codes te comprimeren en te verplaatsen waardoor de website sneller laadt. Eigenlijk zijn de mogelijkheden onbeperkt en op basis van een SEO check gericht op de technische staat van de website kunnen de meest cruciale verbeterpunten in het SEO verbeterplan worden opgenomen.

Content verbeteringen

Verbeteringen op gebied van teksten en afbeeldingen.

Content is king!

Content verbeteringen betreffen alle verbeteringen aan de content op een bepaalde webpagina, dus zowel op gebied van de teksten als op gebied van de afbeeldingen.

Content verbeteringen zijn bijvoorbeeld mogelijk op gebied van het correct toevoegen van H1, H2 en H3 tags. Of door zinnen korter te maken en minder moeilijke woorden te gebruiken.Maar bijvoorbeeld ook door afbeeldingen te comprimeren.

Het implementeren van de juiste zoekwoorden is de meest gebruikte techniek. Door de zoekwoorden in de bestandsnamen van de afbeeldingen toe te voegen, kan een pagina flink verbeteren. Maar er zijn ook nog een hoop kleine, onbekende maatregelen welke kunnen worden genomen. Kortom, de mogelijkheden met betrekking tot content verbeteringen zijn onbeperkt!

Belangrijke punt hierbij is echter wel dat content relevant moet zijn en misschien nog wel belangrijker, uniek. Google heeft het snel genoeg door wanneer stukken tekst gekopieerd worden en beschouwt dit als een negatief iets. Voorkom dit door de content relevant en uniek te houden!

Veel voorkomende fouten

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op gebied van SEO geweest. Oude trucjes, zoals het toevoegen van de belangrijkste zoekwoorden in de META omschrijvingen, werken niet meer of veroorzaken zelfs minpunten. Veel voorkomende fouten op gebied van SEO zijn:

Dubbele content. Een belangrijke punt op gebied van content verbeteringen is het feit dat content relevant moet zijn en misschien nog wel belangrijker, uniek. Google heeft het snel genoeg door wanneer stukken tekst gekopieerd worden en beschouwt dit als een negatief iets.

Bestandsnamen. Het opnemen van de belangrijkste zoekwoorden in de bestandsnamen is een onderdeel wat vaak vergeten wordt. Dit is erg jammer want juist door de zoekwoorden in de bestandsnamen te zetten, worden de zoekwoorden zichtbaar in HTML voor de zoekmachines. En nog mooier, de afbeeldingen worden ook gevonden als men naar afbeeldingen in Google zoekt.

Externe Verbeteringen

Externe verbeteringen betreft verbeteringen buiten uw website, zoals bijvoorbeeld link building op andere websites en op Social Media.

Externe SEO verbeteringen

Externe SEO verbeteringen zijn alle verbeteringen buiten uw website.

Een populaire manier van link building is het gebruik van Social Media. Hier kan middels een post met daarin een url-link naar een artikel op uw website eenvoudig een link worden opgezet. Hierdoor zal het aantal bezoekers op uw website ook toenemen wat de scores in de zoekmachines zal verbeteren.

Een andere manier van link building is het delen van links van en naar de website op externe websites. Hierbij dient men wel voorzichtig te zijn omdat de scores van de website waar u een link mee deelt ook van invloed worden op uw scores. Relevantie is belangrijk maar de gezondheid van de andere website dus ook!